ปรับปรุงระบบเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม รับชม DMC :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ปรับปรุงระบบเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม รับชม DMC

ปรับปรุงระบบเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม รับชม DMC

ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 มีการปรับปรุงระบบเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม ซึ่งจะทำให้กล่องรับสัญญาณ 3 ยี่ห้อ เฉพาะในระบบ KU Band ได้แก่ GMM, Sunbox, PSI จะรับชม DMC (สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC) ไม่ได้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 หลังจากนั้นจะรับชมได้ตามปกติ ส่วนกล่องรับสัญญาณยี่ห้ออื่นๆ เช่น DTV และ Topfield รับชมได้ตามปกติไม่มีผลประทบใดๆ

หมายเหตุ: ท่านสามารถรับชมรายการ DMC (สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC) ได้ที่ live.dmc.tv

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้