ประกาศการจัดงานบุญในช่วงสถานการณ์ โควิด19 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประกาศการจัดงานบุญในช่วงสถานการณ์ โควิด19

ประกาศการจัดงานบุญในช่วงสถานการณ์ โควิด19

เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด วัดพระธรรมกายจึงปรับรูปแบบงานบุญพิธีและมาตรการ ดังนี้

  1. งดเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระและงานบุญวันอาทิตย์ที่วัดพระธรรมกาย ให้ร่วมพิธีออนไลน์ผ่าน Zoom และ GBN
  2. ”พิธีถวายสังฆทานออนไลน์” งดร่วมพิธีที่หอฉันคุณยายฯ
  3. ”พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ออนไลน์” งดมาร่วมในพื้นที่
  4. ”พิธีปล่อยปลาออนไลน์” งดสาธุชนร่วมงานในพื้นที่
  5. ปิดจุดบริการอาหารสาธุชนที่หอฉันฯ ตั้งแต่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ.2564
  6. งดสาธุชนสัญจรผ่านประตู 5 และปิดประตู 7 ในวันอาทิตย์

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
30 เมษายน 2564

บทความอื่นๆในหมวดนี้