วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว และพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระใหญ่ ณ สภาธรรมกายสากล ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มต้นด้วย กัลยาณมิตรบุญโรจน์ เสรีวัฒนะคุณ และ นายแพทย์สุนทร ฮ้อสุวรรณ เป็นตัวแทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัย ก่อนที่คณะเจ้าภาพทุกท่านจะได้พร้อมใจกันทอดผ้าบังสุกุล และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยมี กัลยาณมิตรสอง วัชระศรีโรจน์ และ กัลยาณมิตรมโนทิพย์ จักรวาลธรรม เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหาร ส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว คือ กัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร, กัลยาณมิตรเสาวนีย์ หิรัญศิริ และผู้แทนนำกล่าวคำอธิฐานจิตกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว คือ กัลยาณมิตรสมิตา พลานุกูล จากนั้น สาธุชนทุกท่านท่านได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่คณะสงฆ์

ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า “ในโอกาสนี้ที่เจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมใจกันถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวอันประณีตแด่คณะสงฆ์ในช่วงฤดูหนาวนี้ ไม่เพียงแต่สิ่งของประณีตเท่านั้น หากเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านได้ชำระจิตใจให้ใสสว่างและประณีตด้วย บุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้จะส่งผลให้ได้บุญกันครบถ้วน โดยเฉพาะการอุทิศแผ่ส่วนบุญไปยังบรรพบุรุษก็ดี ญาติพี่น้องก็ดี เพื่อนพ้องบริวารก็ดี หากจิตใจของเราผู้ถวายนั้นได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว ใบหน้าของบรรพบุรุษก็จะผุดขึ้นมาให้เราได้นึกถึง และแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับได้อย่างถ้วนหน้า”

บทความอื่นๆในหมวดนี้