พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โดยมี พระไมตรี ทานสิริโก เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า ประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีถวายไทยธรรม ถวายคิลานเภสัช และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในภาคบ่ายพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นโดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน โดยมี กัลยาณมิตรศิวพร อั้งประเสริฐ เป็นประธานกฐิน ต่อด้วยคณะเจ้าภาพถวายปัจจัยพร้อมด้วยบริวารกฐิน และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พระครูสมุห์ณัฐ อภิเวชโช เป็นประธานสงฆ์ ขณะนี้กำลังจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อเตรียมรองรับการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณร และอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดตราดและพื้นที่ใกล้เคียง

บทความอื่นๆในหมวดนี้