พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ

พิธีทอดกฐินพระนานาชาติ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทอดกฐินพระนานาชาติ เพื่อสร้างกำแพงแก้วและกุฏิสงฆ์ เพื่อรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ด.ช.สหัสชัย ไว จากฮ่องกง มาเป็นประธานกฐิน ท่ามกลางพระภิกษุและสาธุชนที่มาเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นกว่า 400 คน ซึ่งพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และน่าประทับใจ

ในปีนี้ ถือเป็นครั้งที่ 6 แล้วที่ ด.ช.สหัสชัย ไว ได้เป็นประธานกฐินอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดเลย และยังเป็นปฐมกฐินหรือกฐินครั้งแรกของศูนย์อบรมพุทธนานาชาติแห่งนี้ด้วย ซึ่งมีความเป็นพิเศษ กล่าวคือ ทั้งผู้ถวายกฐินเป็นชาวต่างชาติ พระภิกษุที่รับกฐินก็เป็นพระชาวต่างชาติ เป็นนิมิตหมายอันดีว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก นับได้ว่า ด.ช.สหัสชัย ไว เป็นเยาวชนต้นแบบผู้มีใจรักพระพุทธศาสนา และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลก ได้เห็นความสำคัญและช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้ง ดั่งสมัยโบราณกาลที่ผ่านมา

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้