พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทอดกฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พระครูวิสุทธินนทคุณ เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พิธีกรรมได้เริ่มขึ้นโดยคณะเจ้าภาพอัญเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นทุกท่านได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและถวายผ้ากฐิน โดยมี กัลยาณมิตรวรรณรัตน์ บูรณะสิทธิพร เป็นประธานกฐิน ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายศาลา พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม และพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคล สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีทอดกฐินขึ้นเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์สร้างศูนย์อบรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่เขตอำเภอไทรน้อยและใกล้เคียง รวมถึงโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และในปีนี้ได้ใช้เป็นสถานที่อบรมพระภิกษุในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้