พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังโป่ง ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ (V- Star) โดยมีพระมหาอุเทน  สิริภทฺโท เป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในภาคเช้า เป็นพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ จากนั้นเป็นพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ โดยมีเด็กหญิงกุลธิดา  ดีเม็ด และเด็กหญิงอารียา โพธิ์ศรี จากโรงเรียนบ้านวังพลับ เป็นประธานกฐิน มีนายทวี ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุน คณะสงฆ์อุปโลกน์กฐิน สาธุชนร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ สร้างความปลื้มปีติให้กับเด็กดีวีสตาร์ทุกคนที่มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอดและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังโป่ง จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อบรมศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา  ประชาชน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ สามเณร โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน, ภาคเข้าพรรษา อาทิ โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เป็นต้น

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้