พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางขุนนนท์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางขุนนนท์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางขุนนนท์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมภิรตาราม  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุตวัฒนกิจ เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมเริ่มด้วยประธานกฐินและคณะเจ้าภาพเดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ จากนั้น เป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน โดยมี กัลยาณมิตรชญานันท์ – กัลยาณมิตรกรกมล เสนีย์นันท์, เด็กหญิงจัสมิน และเด็กชายนะโม ช่วงรังษี เป็นประธานกฐิน บรรยากาศภายในงานได้สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่าน เนื่องจากได้มีเยาวชนมาเป็นประธานกฐิน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนคนอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้วัดที่มีกฐินตกค้างในแต่ละปี และวัดที่ยังไม่มีผู้ใดจองกฐินได้รับผ้ากฐิน เนื่องจากการทอดกฐินมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน และปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในการร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม ฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการทำทาน ทำหน้าที่กัลยาณมิตร และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้