เบตงตักบาตรสามเณรลูกแก้ว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

เบตงตักบาตรสามเณรลูกแก้ว

เบตงตักบาตรสามเณรลูกแก้ว

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธมงคล อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พุทธศาสนิกชนชาวเบตง ได้เดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการอบรมบรรพชาสามเณรลูกแก้ว จำนวน 50 รูป โดยมีโยมพ่อโยมแม่ ผู้ปกครองของสามเณรมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก สำหรับการตักบาตรฉลองพระภิกษุหรือสามเณรที่บวชใหม่นั้น เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำบุญตักบาตร ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา พัฒนาศีลธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามากขึ้น อันจะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้