พิธีทอดกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง

พิธีทอดกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารที่พักสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา กัลยาณมิตรในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างอาคารที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง โดยมี พระอาจารย์วุฒิ อภิวุฑโฒ เป็นประธานสงฆ์ และกัลยาณมิตรไพโรจน์ ตันติเวชวุฒิกุล พร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุทัศน์ นันชัย เป็นประธานกฐินในปีนี้

พิธีกรรมภายในงาน ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคารที่พักสงฆ์ พิธีถวายไทยธรรม และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต

โอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญว่า “...เหตุที่ทำได้บุญมาก คือ มีความปลื้มในบุญทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำ อีกทั้งทรัพย์ที่ทำมีความบริสุทธิ์ ผู้ให้และผู้รับมีความบริสุทธิ์ คือ มีศีลเป็นปกติ มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่นึกเสียดายในภายหลัง พร้อมทั้งนั่งปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ เพราะหากใจใสจะทำให้ใจมีพลังในการไปดึงดูดบุญที่เคยทำไว้มาส่งผลให้เร็วแรง...”

ในส่วนของสาธุชนที่มาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ ต่างปลื้มปีติ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชน ด้วยการไปทอดกฐิน ณ วัดต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศ

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้