ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพฤกษาวารี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพฤกษาวารี

ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพฤกษาวารี 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพฤกษาวารี ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดบดินทร์  สิริธโร เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยริ้วขบวนคณะประธานกฐินพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน โดยมี กัลยาณมิตรทศพล สันทัด (ประธานกฐิน) เป็นผู้นำกล่าว, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค และสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

สำหรับการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับงานพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา, โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทั่วไทย ,และโครงการอบรบเยาวชนต่างๆ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกๆโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้