พิธีทอดกฐินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาจารย์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มด้วยขบวนอัญเชิญผ้ากฐินและผ้าไตรจีวรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นกายใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดกฐินสามัคคี จากนั้น ดร.กฤษฎา และ กัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ประธานกฐิน ได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์กล่าวรับเผดียงสงฆ์และอุปโลกน์ผ้ากฐิน ต่อด้วยผู้แทนสาธุชนได้กล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐิน และกล่าวคำอธิษฐานจิต ทั้งนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่าน

สำหรับการทอดกฐิน ถือเป็นบุญที่พิเศษกว่าบุญอื่นด้วยเหตุหลายประการ ดังนี้

  • เป็นกาลทาน คือ ทานที่จำกัดด้วยเวลา ต้องถวายภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ออกพรรษา
  • เป็นสังฆทาน คือ ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
  • พระภิกษุที่จำพรรษาในวัดนั้นๆ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป
  • พระภิกษุที่รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป
  • แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น

ทั้งนี้การสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีแห่งนี้ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับสร้างคนเก่งและคนดี ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้น และอยู่คู่โลกใบนี้ตลอดไป

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้