สังฆทาน 323 วัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 170
23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วัดพระธรรมกาย และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ร่วมถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 170ภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 135 จำนวน 44 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 169
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 169 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 134

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 168
23 เมษายน พ.ศ. 2567

วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์หนึ่งหมื่นกว่าวัดจากภายในและต่างประเทศ และพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 168 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 133

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 167
25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 167 ,พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 132 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 166
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 165
10 กันยายน พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดยะลา จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 165

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 163
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 163

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 162
12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 161
26 มีนาคม พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 161

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 160
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 160

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 159
9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 159 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 124

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 158
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 157
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 18 ครั้งที่ 157 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 122 (ออนไลน์)

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 156
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 155
26 กันยายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154
22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 154 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 153
29 มีนาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งแรกของโลก

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายจัดมุทิตา ป.ธ.9 ปีที่ 33 มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 17, ถวายสังฆทาน 1,000 วัด ปีที่ 21 และถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 152 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151
10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more