พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 170 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 170

สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 170

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 วัดพระธรรมกาย และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ร่วมถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 170ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 135 จำนวน 44 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

พิธีในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง  เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา ไกรดิษฐ์ ปลัดอาวุโส อำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง www.zoom.com ,www.gbnus.com โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17  ครั้งที่ 135 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 170 ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกกล่าวความในใจ เปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก และมอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ตำรวจ

สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง  กล่าวตอนหนึ่งความว่า “การจัดกิจกรรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงน้ำใจ ให้กำลังใจ ความเป็นอยู่ของคุณครู และนักเรียนที่อยู่ทางใต้ ปัจจุบันค่าใช้จ่ายสูงมาก หลายปีมาแล้วที่เราทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงน้ำใจ และระลึกถึง คิดถึง ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การถวายสังฆทาน การนิมนต์สงฆ์ทางใต้มาถวายสังฆทาน 323 วัด เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องถวายสังฆทานมาก เหมือนที่เราได้ถวายกันวันนี้ อานิสงส์นั้นมีมาก”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับพุทธบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาแสงธรรมไม่ให้ดับสูญไปจากดินแดนภาคใต้ พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งขึ้น จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 20 ครั้งที่ 170 และจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบแล้ว 40,000 กว่ากองทุน ข้าวสารอาหารแห้งมอบช่วยเหลือพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ครู และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 6,000 ตัน
 

บทความอื่นๆในหมวดนี้