พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 154  พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนา

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 17 ครั้งที่ 154 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 119 จำนวน 40 กองทุน แบ่งออกเป็นกองทุนคุณครูหยัดสู้ 19 กองทุน, กองทุนครูดี 21 กองทุน ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี 5 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสงขลา  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส และปทุมธานี  โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 119 จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 154 ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวความในใจและชมวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยรับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 323 วัด โดยมี พระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดเวฬุวัน เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดยะลา พระครูวรพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระโสภณคุณาธาร รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  วัดทองดีประชาราม เป็นประธานฝ่ายพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดนราธิวาส พระครูภัทรธรรมภาณี เจ้าคณะอำเภอตากใบ วัดบุณณาราม  (วัดโคกงู)  พระครูพินิจสมณการ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดควนนอก เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดปัตตานี พระครูนวการโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดมะกรูด เป็นต้น และ นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระเดชพระคุณพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัด เป็นการรักษาบุคคลากรชาวพุทธให้อยู่ในพื้นที่ และก่อให้เกิดความเข้มแข็งด้วยความสมัครสมานสามัคคีทุกภาคส่วน ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มา หน่วยงานภาครัฐก็ได้พยายามส่งเสริมชาวพุทธด้วยดีมาโดยตลอด วัดพระธรรมกายพยายามจัดกิจกรรมช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรในพื้นที่มาตลอด ขออนุโมทนากับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายทุกรูปทุกท่าน”

ตลอดพิธี มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมาก ในประเทศ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, ชัยภูมิ, ชุมพร, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, ชลบุรี, นครนายก, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี จันทบุรี,พิษณุโลก, พัทลุง, ยะลา, ราชบุรี, เลย, ลำปาง, ตราด, ภูเก็ต, ศรีสะเกษ, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สงขลา, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สระแก้ว, สระบุรี, สตูล, หนองบัวลำภู, อุดรธานี และอำนาจเจริญ เป็นต้น ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรีย,  แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ศรีลังกา เป็นต้น

ทั้งนี้ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ครั้งที่ 154 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 14 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้