รวมประกาศของวัดพระธรรมกาย ป้องกันโควิด-19 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

รวมประกาศของวัดพระธรรมกาย ป้องกันโควิด-19

รวมประกาศของวัดพระธรรมกาย ป้องกันโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (covid-19) วัดพระธรรมกายได้มีประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 1. นโยายการถวายภัตตาหาร
 2. การกักกันสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
 3. การปฏิบัติตนกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
 4. การรับของจากบริษัทขนส่ง อาทิ kerry, Lazada, shopee
 5. มาตรการจำกัดการเข้า - ออก
 6. ข้อปฏิบัติประจำวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
 7. ข้อกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัย
 8. คำแนะนำการป้องกันไวรัสโควิด-19
 9. ข้อกำหนดในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับสาธุชนที่มาสวดธัมมจักฯ และเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย
 11. ข้อปฏิบัติในระหว่างมีการระบาดระลอกใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
 12. การจัดงานบุญในช่วงท้ายปี พ.ศ.2563 ถึงต้นปี พ.ศ.2564
 13. มาตรการผ่อนปรนสำหรับสาธุชน กรณีเข้าร่วมงานบุญ
 14. มาตรการผ่อนคลายการป้องกันโควิด-19
 15. มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับสาธุชนที่เดินทางมาวัดพระธรรมกาย

มาตรการป้องกัน สำหรับสาธุชนที่เดินทางมาวัดพระธรรมกาย

 

มาตรการผ่อนคลายการป้องกันโควิด-19

 

มาตรการผ่อนปรนสำหรับสาธุชน กรณีเข้าร่วมงานบุญ

ประกาศนโยบายถวายภัตตาหาร / การกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ / การปฏิบัติตนกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ / ประกาศจุดรับของจากบริษัทขนส่ง

ประกาศข้อปฏิบัติประจำวันสำหรับสมาชิกองค์กร / ข้อบังคับสวนหน้ากากอนามัย / คำแนะนำกรป้องกันการแพร่ระบาด / ข้อปฏิบัติการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

ประกาศการจัดงานบุญช่วงท้ายปี พ.ศ.2563 / ข้อปฎิบัติในระหว่างมีการระบาดระลอกใหม่ / มาตรการจำกัดการเข้า-ออก / ข้อปฏิบัติการเวียนประทักษิณ ณ มหาธรรมกายเจดีย์

บทความอื่นๆในหมวดนี้