ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีทอดกฐิน เพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

read more
บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557
30 เมษายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพ โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

read more
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

read more
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

read more