พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีทอดกฐิน เพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมี พระมหาอุเทน สิริภทฺโท เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ ภายในงาน คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิ สำหรับประธานกฐินนำริ้วขบวนผ้ากฐินเคลื่อนสู่ศูนย์กลางพิธี คือ กัลยาณมิตรจงรักษ์ – กัลยาณมิตรชยางทิพย์ – กัลยาณมิตรกษิต โฆษิตานนท์ จากนั้น ประธานกฐินน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ประธานสงฆ์ คณะเจ้าภาพน้อมนำผ้าไตรบริวารกฐินและพุ่มปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำในครั้งนี้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ การทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อขยายศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับรองรับโครงการบรรพชาฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อีกทั้งใช้เป็นบุญสถานสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ อบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และประชาชน รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณร เพื่อการเผยแผ่และประกอบกิจกรรมส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

บทความอื่นๆในหมวดนี้