ตักบาตรพระ 2 ล้านรูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าเซ็นทรัลเวิร์ด ปีที่ 4
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน จัดพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปีที่ 4

read more
แถลงข่าวตักบาตรพระ 10,000 รูป เซ็นทรัลเวิลด์ ปีที่ 4
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เขตปทุมวัน จับมือ ยพสล. จัดแถลงข่าว ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปีที่ 4 ส่งความช่วยเหลือสู่ชายแดนใต้

read more
ตักบาตรทางน้ำโดยเรือพาย
16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ร่วมกับตลาดน้ำท่าคา จัดพิธีตักบาตรพระ 299 รูปทางน้ำโดยเรือพาย ณ ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

read more
ตักบาตรพระ ครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีตักบาตรพระ 1,271 รูป เนื่องในวโรกาสครบรอบ 71 ปี สถาบัน

read more
ตักบาตรพระ 1,300 รูป บึงกาฬ
29 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ประชาชนชาวบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ, ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน, สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต จัดพิธีตักบาตรพระ 1,300 รูป ณ บริเวณถนนสี่แยกไฟแดง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

read more
ตักบาตรพระ 11,111 รูป สมุทรปราการ ปีที่ 4
26 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดตักบาตรพระ 11,111 รูป ปีที่ 4 ใจกลางเมืองสมุทรปราการ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถนนศรีสมุทร และถนนประโคนชัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

read more
ประมวลภาพ ตักบาตรดอกเข้าพรรษา จ.สระบุรี 2555
18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สืบเนื่องจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ได้มีประเพณีการตักบาตรดอกเข้าพรรษา ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี และในปีนี้ได้จัดพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 3,000 รูป เพื่อความสงบร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

read more
ภาพที่ไม่ได้วาดบนถนนอโศกมนตรี (7 ก.ค. 2555)
14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การรวมตัวกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดถึงการถวายข้าวสารอาหารแห้งของชาวกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนาและสุขุมวิท ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่คณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ครูและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547

read more
กำหนดการตักบาตรพระ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กำหนดการตักบาตรพระ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

read more
กำหนดการตักบาตรพระ ถนนอโศกมนตรี
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ถนนอโศกมนตรี (หน้าห้างเทอร์มินอล 21) กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 5.30 น. เป็นต้นไป

read more
แถลงข่าว ตักบาตรพระ 12,600 รูป - “ชงโค” ร่วมตักบาตร
26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมถึงสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตร ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด, ครู, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

read more
ตักบาตรพระ 12,600 รูป เทอร์มินอล 21
21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา” ในเทศกาลเข้าพรรษา และ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 05.30 - 07.30 น. ณ ถนนอโศกมนตรี บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร

read more
อุบลราชธานี ฉลองปีพุทธชยันตี จัดตักบาตรพระ 12,600 รูป
14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ ถนนรอบสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

read more
ประมวลภาพ ตักบาตรพระ 30,000 รูป วงเวียนใหญ่
27 มีนาคม พ.ศ. 2555

มหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม “พิธีตักบาตรพระ 30,000 รูป ณ ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่” หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ในดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

read more
ประมวลภาพ ตักบาตรพระ 30,000 รูป เยาวราช
26 มีนาคม พ.ศ. 2555

การทำบุญตักบาตรที่ถนนเยาวราช เป็นดิถีมหามงคลพิเศษจริงๆ เพราะว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายทองคำ เนื่องในอภิรักษ์กฤตกาลที่ปีพุทธศักราช 2555 ชาวไทยเราจะได้เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถนนสายนี้ ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ซึ่งจะอัญเชิญรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด จนฺทสโร โดยจะได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผ่านเส้นทางนี้ในวันดังกล่าว

read more
ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี ถนนเยาวราช
20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรพระ 30,000 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป

read more
ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี วงเวียนใหญ่
20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรพระ 22,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป

read more
ประมวลภาพ ตักบาตรพระ 22,600 รูป ประตูน้ำ เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน
20 มีนาคม พ.ศ. 2555

พิธีตักบาตรพระ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ประตูน้ำ – เซ็นทรัลเวิลด์ – สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ และพระภิกษุจาก 50 จังหวัด เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ

read more
ประมวลภาพ ตักบาตรพระ 12,600 รูป สี่แยกสะพานควาย
19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ในปีพุทธศักราช 2555 เป็นวาระครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะได้พร้อมใจกัน ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้ยิ่งๆขึ้นไป และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ ในการเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยพร้อมเพรียงกัน

read more
ประมวลภาพ ตักบาตรพระ 12,600 รูป ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่
15 มีนาคม พ.ศ. 2555

พิธีตักบาตรพระ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ สะพานใหม่ ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

read more