วัดพระธรรมกายไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแพงที่สุดในประเทศไทย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแพงที่สุดในประเทศไทย

วัดพระธรรมกายไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแพงที่สุดในประเทศไทย

วัดพระธรรมกายไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแพงที่สุดในประเทศไทย

จากกรณีเว็บไซต์ dek-d.com, เพจ Cobroking ประเทศไทย, ยูทิวบ์ ผู้ใช้ชื่อ Cho-Ka Thai, ยูทิวบ์ผู้ใช้ชื่อ SPY Channel และ Tiktok RAHMTODAY เผยแพร่ข้อมูล "9 สิ่งก่อสร้างแพงที่สุดในประเทศไทย"

วัดพระธรรมกายขอปฏิเสธว่า สิ่งก่อสร้างในวัดไม่ได้มีมูลค่าตามที่กล่าวอ้าง ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจเป็ฯการกระทำผิดกฎหมาย จึงขอให้ผู้เผยแพร่ได้ลบ และงดส่งต่อข้อมูลด้งกล่าว

  • สำนักสื่อสารองค์กร
  • วัดพระธรรมกาย
  • 21 มีนาคม 2566

บทความอื่นๆในหมวดนี้