มาฆบูชา พ.ศ.2564 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มาฆบูชา พ.ศ.2564

มาฆบูชานานาชาติ ออนไลน์

  • จุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข

กำหนดการงานบุญมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

  • 18.00 น. ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
  • 18.40 น. พิธีจุดมาฆประทีป 2 ล้านดวง
  • 19.20 น. ผู้แทนคณะสงฆ์เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
  • 19.50 น. อธิษฐานจิต แผ่เมตตา
  • 20.00 น. พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรฯ ให้ครบ 3,200,001,250 จบ
  • 20.45 น. เสร็จพิธี

ร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ได้ที่

ติดตามรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ Zoom ได้ที่

บทความอื่นๆในหมวดนี้