พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกันพัฒนาวัดลำพญา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกันพัฒนาวัดลำพญา

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมพัฒนาวัดลำพญา

พุทธบุตรธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง กว่า 160 รูป พร้อมด้วยอาสาสมัคร, เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และสาธุชน ร่วมใจกันพัฒนาวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 พุทธบุตรธรรมยาตราฯ กว่า 160 รูป ร่วมกับอาสาสมัคร, เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จำนวนกว่า 50 คน และสาธุชนผู้มีบุญ ได้ร่วมกันพัฒนาวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม ด้วยการทำความสะอาดรอบบริเวณวัด อุโบสถ และเสนาสนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมบุญในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง โดยพุทธบุตรธรรมยาตราฯ จะเดินทางไปพัฒนาวัดที่เคยให้ความอนุเคราะห์สถานที่พักค้าง และทำกิจกรรมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2558 รวมถึงวัดโดยรอบอนุสรณ์สถานฯ บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงศาสนาสถานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก, เยาวชน และสาธุชนในพื้นที่ได้มาร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาวัดในชุมชนของตนอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้