ครบรอบ 107 ปี คุณยายอาจารย์ฯ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ครบรอบ 107 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

ครบรอบ 107 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

ช่วงเช้าของวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 คณะญาติมิตรพระบวชใหม่ รวมทั้งสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ใน “โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 107 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองพระบวชใหม่ พร้อมทั้งบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 107 ปี ซึ่งท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการสร้างวัดอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์รวมใจให้แก่หมู่คณะ ให้ทำงานสร้างบารมีร่วมกันอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ คุณยายอาจารย์ฯ ยังวางกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆภายในวัดอย่างรัดกุม ทั้งยังคอยช่วยดูแลเรื่องความเป็นอยู่, ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานทุกอย่าง และเมื่อต้องขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 2,000 ไร่ เพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนา และอบรมศีลธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป กฎระเบียบต่างๆที่คุณยายอาจารย์ฯ ได้ตั้งไว้ ยังเป็นหลักในการสร้างงานพระศาสนามาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น เวลาประมาณ 10.30 น. ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย สาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 107 ปี คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากประธานสงฆ์อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: