ปฐมเริ่ม ธรรมยาตราฯ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ปฐมเริ่ม ธรรมยาตราฯ

ธรรมยาตรา บูชาพระผู้ปราบมาร

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง

การประกาศคุณของมหาปูชนียาจารย์ ผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่ขยายวิชชาธรรมกายไปสู่ใจประชาชนทั่วโลก โดยในวันนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก อาทิ อินเดีย บรูไน เมียนมาร์ เกาหลีใต้ และมองโกเลีย เดินทางมาร่วมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตราอย่างเนื่องแน่นตลอดเส้นทาง จุดเริ่มต้นในวันนี้ของพุทธบุตรธรรมยาตรา เริ่มจากมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินนำพุทธบุตรธรรมยาตรา ผ่านสภาธรรมกายสากลมุ่งหน้าสู่มหารัตนวิหารคด เพื่อทำการเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นพุทธบุตรธรรมยาตราได้เดินทางไปยังอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ โลตัสแลนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ “ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง”  ในครั้งนี้ คณะสงฆ์ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย, องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2559 รวมระยะเวลา 30 วัน โดยปีนี้ ได้ปรับรูปแบบ ไม่เดินบนท้องถนน หากแต่จัดในพื้นที่อนุสรณ์สถาน พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 • สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา), บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • นั่งสมาธิ
 • ฟังธรรม
 • ตักบาตร
 • พัฒนาวัดในชุมชน
 • พิธีปุพพเปตพลี (อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและบุพการี)
 • จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและมหาปูชนียาจารย์ ในพื้นที่อนุสรณ์สถานฯ

อนุสรณ์สถานที่จัดกิจกรรมบุญในครั้งนี้

 1. อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: สถานที่เกิด ด้วยรูปกายเนื้อ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559
 2. วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: สถานที่เกิดในเพศสมณะ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
 3. วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี: สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559
 4. วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม: สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559
 5. อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ คลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม: สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2559
 6. วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี: สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐานการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ทำให้สังคมไทยสงบสุขร่มเย็นด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

ขบวนธรรมยาตรา ประกอบด้วยพุทธบุตรจำนวน 1,131 รูป จากทั่วประเทศ ซึ่งถือธุดงควัตร 2 ข้อ ได้แก่ ฉันมื้อเดียว และอยู่ในเสนาสนะที่พักตามที่เขาจัดให้ โดยในระหว่างขบวนธรรมยาตราเคลื่อนไปนั้น มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา โปรยกลีบดอกดาวเรืองเพื่อถวายการต้อนรับ ตามหลักอปจายนมัย กล่าวคือ การอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดังเช่นในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสาร นำประชาชนชาวมคธส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก 500 รูป ไปปัดเป่าภัยพิบัติ ณ เมืองเวสาลี ด้วยการสร้างศาลาที่พัก สร้างถนน และโปรยดอกไม้ 5 สีตามระหว่างเส้นทางที่พระบรมศาสดาเสด็จผ่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-831-1000, 02-831-1234

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้