โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธุดงคสถานล้านนา จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พิธีตัดปอยผมและฝากตัวเป็นศิษย์ได้จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการตัดปอยผมจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง พร้อมกับให้ศีลให้พรให้ทุกท่านมีความตั้งใจฝึกฝนตนเอง ให้ได้สมกับที่ได้โอกาสบวชเป็นสามเณร เป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและหมู่ญาติ ก่อนที่ผู้ปกครองจะได้ตัดปอยผมให้กับบุตรหลานของตน จากนั้น นาคธรรมาทายาททุกท่านได้ทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง เพื่อรับการฝึกฝนจากพี่เลี้ยงให้รู้จักความดีสากลทั้ง 5 ประการ คือ ความสะอาด, ความเป็นระเบียบ, ความสุภาพ, การตรงต่อเวลา และการฝึกสมาธิให้มีจิตตั้งมั่น ด้วยการเข้าฐานการเรียนรู้ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เพื่อฝึกความดีสากลทั้ง 5 ประการ และรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนา คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พิธีบรรพชาได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 เริ่มด้วยนาคธรรมทายาทได้ทำพิธีขอขมาผู้ปกครองและหมู่ญาติ เพื่อขอบรรพชาเป็นเณรสามเณร ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยผู้ปกครองได้มอบบาตรและผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ จากนั้นนาคธรรมทายาทได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นพระอุปัชฌาย์ และในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้ให้โอวาทแก่สามเณรทุกรูปว่า “ขอให้ทุกคนมีความอดทนกับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะสามเณรจะได้เรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เอาบุญในการบวชในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาตั้งแต่เยาว์วัยอีกด้วย”

บทความอื่นๆในหมวดนี้