พิธีถวายมหาสังฆทาน 50 วัด พนมเปญและกัมปงจาม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายมหาสังฆทาน 50 วัด พนมเปญและกัมปงจาม

พิธีถวายมหาสังฆทาน 50 วัด พนมเปญและกัมปงจาม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกระทรวงธรรมการและศาสนา ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 50 วัด ในเขตพนมเปญและกัมปงจาม ณ วัดสุวรรณรังสี อำเภอกองเมียส จังหวัดกัมปงจาม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านมึนคึน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในโอกาสนี้ สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม, พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช, พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีกล่าวคำอธิฐานจิต สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อเชื่อความสัมพันธ์ ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนา ได้กล่าวว่า “ยินดีมากที่พระและสาธุชนชาวไทยได้เดินทางเพื่อมาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในครั้งนี้”

บทความอื่นๆในหมวดนี้