ตักบาตรพระ 10,000 รูปเมืองมัณฑะเลย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 10,000 รูปเมืองมัณฑะเลย์

ตักบาตรพระ 10,000 รูปเมืองมัณฑะเลย์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุทั้งจากประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย มาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตในครั้งนี้

สำหรับพิธีจัดตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย เพราะถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างชาวพุทธไทยและเมียนมาร์ เพื่อพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง และเป็นการทำบุญเมือง พร้อมทั้งทำบุญประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์อีกด้วย โดยพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้มีสาธุชนทั้งจากประเทศเมียนมาร์และประเทศไทยให้ความสนใจมาร่วมตักบาตรพระเป็นจำนวนมาก

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้