ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป หาดใหญ่ ปีที่ 15 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป หาดใหญ่ ปีที่ 15

ชาวพุทธรวมใจ ตักบาตรพระนานาชาติหนึ่งหมื่นรูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ปีที่ 15 นำอาหารช่วยภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วโลก

คณะสงฆ์ 14 จังหวัดภาคใต้ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พร้อมด้วยหน่วยภาครัฐและเอกชน อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกันจัดงานตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ปีที่ 15 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยเหลือคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ วัดโคกสมานคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานสงฆ์และพลโทยอดชัย ยั่งยืน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การจัดตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประเพณีการตักบาตรให้รุ่งเรื่องเหมือนในสมัยพุทธกาล ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้นำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 323 วัด เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดได้ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา ซึ่งการจัดตักบาตรพระ 1 หมื่นรูป กลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดมาเป็นปีที่ 15 แล้ว นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วย ซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการบริษัทค้าปลีกอย่าง บริษัทเทสโก้ โลตัส หรือ บริษัท เดอะมอลกรุ๊ป ให้ความเห็นว่า การตักบาตรคือการแลกเปลี่ยนด้วยการซื้อขาย คนซื้อได้บุญ คนขายก็ได้ทั้งเงินและบุญด้วย

คุณศักดิ์ชัย  พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน กล่าวว่า การตักบาตรนอกจากจะฟื้นฟูศีลธรรม สร้างความปรองดองในประเทศแล้วยังมีผลทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากการจัดตักบาตรพระ 1 หมื่นรูป จ.สงขลา ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ สิงคโปร์ มาเลเชีย ส่งผลให้โรงแรมทุกแห่ง ถูกจองเต็มหมดก่อนงาน 2 เดือน ทำให้มีเงินสะพัดในพื้นที่มากถึง 150 ล้านบาท นอกจากนี้ การตักบาตรนอกจะเป็นกิจกรรมสร้างความสมดุลทางจิตใจ และเศรษฐกิจให้ควบคู่กันไป ยังสามารถสร้างความปรองดองในประเทศ เพราะประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตกาล นั่นคือ การให้ทาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานตักบาตร: 074-239-582, 081-651-9380, 081-896-3515, 081-598-6963, 087-399-0333

ภาพพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 14 (ขอบคุณภาพจาก www.dmc.tv)

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้