พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส

พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร รวมทั้งมอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และทหารตามค่ายต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ จัดขึ้นที่วัดบุรนาราม หรือวัดโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระครูเกษมอินทโชติ เจ้าอาวาสวัดเกษตรติการาม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายเทือน ทองบุญเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในครั้งนี้ ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดจำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดบุรนาราม,วัดนภาราม, วัดโคกมะม่วง, วัดปลัดช้าง, วัดพระพุทธ, วัดเกษตรติการาม และสำนักสงฆ์ภูเขาทอง เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยปืนเล็กที่ 2 ฐานวัดโคกงู เฉพาะกิจนราธิวาส 31 ชุดคุ้มครองตำบลบางขุนทอง, ชุดรักษาหมู่บ้านภูเขาทอง และชุดรักษาหมู่บ้านวังน้ำเย็น โดยอาหารที่นำไปมอบให้ในครั้งนี้ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 50,000 ห่อ, ข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง 10,000 กระป๋อง, ขนมเวเฟอร์ 3,000 ซอง, ขนมอบกรอบ 5,000 พันซอง ซึ่งในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทหารกองร้อยปืนเล็กที่ 2 ฐานวัดโคกงู เฉพาะกิจนราธิวาส 31 ได้ช่วยลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้