พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งมอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ จัดขึ้นที่วัดหัวควนธรรมนิคม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีพระครูปราโมทย์ สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดทรายขาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายอุดม แก้วทอง ปลัดอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ พระจีระศักดิ์ คุณสโก วัดพระธรรมกาย และสมาคมรักความดีปัตตานี เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดต่างๆ จำนวน 15 แห่ง เพื่อนำไปมอบต่อให้กับโรงเรียน และค่ายทหาร จำนวน 32 แห่ง โดยสิ่งของที่นำมาถวายในครั้งนี้ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 50,000 หมื่นห่อ, ข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง 10,000 กระป๋อง , ขนมเวเฟอร์ 3,000 ซอง, ขนมอบกรอบ 5,000 ซอง, มาม่าช้างน้อย 120 ถุง ซึ่งในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทหาร หน่วยเฉพาะกิจ ปัตตานี 21 พัน.ร.302 ฐานบ้านยางแดง ได้ช่วยลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้