คณะจัดตักบาตรระนอง มอบอาหารแห้งแด่วัดในยะลา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะจัดตักบาตรระนอง มอบอาหารแห้งแด่วัดในยะลา

คณะจัดตักบาตรระนอง มอบอาหารแห้งแด่วัดในยะลา

คณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จังหวัดระนอง ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารที่รักษาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง จัดตักบาตรพระ 1,000 รูป มิตรภาพไทย – เมียนม่าร์ ปีที่ 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางคณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จังหวัดระนอง ได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรพระในครั้งนี้ ไปถวายแด่พระภิกษุวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้มอบอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่รักษาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีร้อยตรีสุรชัย ศรีเสน่ห์ เป็นผู้รับมอบ

อนึ่ง พิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป มิตรภาพไทย – เมียนม่าร์ ปีที่ 5 ได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5  ด้วยทางคณะกรรมการมีความปรารถนาที่จะสืบทอดพุทธประเพณี และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการสร้างบุญใหญ่กับพระภิกษุสงฆ์จาก 2 แผ่นดินเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้