โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
//www.dhammakaya.net/uploads/banners/original/th/b990.jpg

 

โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558

โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558

โครงการบรรพชาสามเณร ยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 23 เมษายน พ.ศ.2558

ปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยาเสพติด เกม และอบายมุข เป็นเรื่องใกล้ตัวเยาวชนอย่างคาดไม่ถึง การเปิดโอกาสให้เยาวชนจำนวนมากๆ ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอมพร้อมกัน ผ่านการบวชสามเณร ณ ศูนย์บวชใกล้บ้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ควรที่ผู้ใหญ่จะร่วมกันสนับสนุนคนละไม้ละมือ เพื่อปกป้องลูกหลานของเรา เพื่อฟื้นฟูสังคมไทยให้ร่มเย็น

หน้าที่ของลูกผู้ชาย

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ปู่ย่าตายายจึงปลูกฝังวัฒนธรรมการบวชทดแทนคุณให้แก่ลูกหลาน ไม่ใช่บวชแก้บน รับจ้างบวช หรือบวชหน้าไฟ อย่างในปัจจุบัน เนื้อแท้ของการบวชนั้น คือ การยกตนของผู้บวชขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ดังนั้น ผู้เป็นบิดามารดาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นญาติของพระรัตนตรัย ดังคำโบราญว่า “ได้เกาะชายผ้าเหลือง” เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิต จึงมีพระคุณอันยากจะตอบแทนได้หมดสิ้น จึงเป็นการดีที่เยาวชนไทยจะได้บวชทดแทนพระคุณตั้งแต่ยังเยาว์วัย ในช่วงปิดเทอมนี้

รีบบวชก่อนสาย

เมื่อเรายังไม่สามารถทำนาหากินตอบแทนพระคุณบุพการีได้ การเสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมมาบวชเป็นสามเณร จึงเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายพึงกระทำ เพราะเราจะได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย เป็นผู้มีศีล ทำให้พ่อแม่ชื่นใจ และได้บุญกับสามเณรลูกชายอย่างมาก นอกจากนี้อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ควรรีบบวชให้ท่านขณะท่านยังมีชีวิต “ให้ปิดเทอมครั้งนี้ เป็นวันสำคัญที่พ่อแม่รอคอย”

ปิดเทอมนี้บวชให้พ่อแม่ชื่นใจ ณ ศูนย์บวชใกล้บ้านในทุกจังหวัดทั่วไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นชายแท้
  2. จบการศึกษาในระดับชั้น ป.2 – ม.1
  3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
  4. มีสุขภาพแข็งแรง
  5. ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

กำหนดโครงการ

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558
  • วันเข้าศูนย์บวชฯ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558
  • วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2228

หมายเหตุ: กำหนดการของแต่ละศูนย์อบรมอาจแตกต่างกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-540-6603, 083-540-6613, 081-581-6301 หรือที่ www.dmycenter.com

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้