โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558

โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558

โครงการบรรพชาสามเณร ยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 23 เมษายน พ.ศ.2558

ปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยาเสพติด เกม และอบายมุข เป็นเรื่องใกล้ตัวเยาวชนอย่างคาดไม่ถึง การเปิดโอกาสให้เยาวชนจำนวนมากๆ ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอมพร้อมกัน ผ่านการบวชสามเณร ณ ศูนย์บวชใกล้บ้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ควรที่ผู้ใหญ่จะร่วมกันสนับสนุนคนละไม้ละมือ เพื่อปกป้องลูกหลานของเรา เพื่อฟื้นฟูสังคมไทยให้ร่มเย็น

หน้าที่ของลูกผู้ชาย

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ปู่ย่าตายายจึงปลูกฝังวัฒนธรรมการบวชทดแทนคุณให้แก่ลูกหลาน ไม่ใช่บวชแก้บน รับจ้างบวช หรือบวชหน้าไฟ อย่างในปัจจุบัน เนื้อแท้ของการบวชนั้น คือ การยกตนของผู้บวชขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ดังนั้น ผู้เป็นบิดามารดาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นญาติของพระรัตนตรัย ดังคำโบราญว่า “ได้เกาะชายผ้าเหลือง” เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิต จึงมีพระคุณอันยากจะตอบแทนได้หมดสิ้น จึงเป็นการดีที่เยาวชนไทยจะได้บวชทดแทนพระคุณตั้งแต่ยังเยาว์วัย ในช่วงปิดเทอมนี้

รีบบวชก่อนสาย

เมื่อเรายังไม่สามารถทำนาหากินตอบแทนพระคุณบุพการีได้ การเสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมมาบวชเป็นสามเณร จึงเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายพึงกระทำ เพราะเราจะได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย เป็นผู้มีศีล ทำให้พ่อแม่ชื่นใจ และได้บุญกับสามเณรลูกชายอย่างมาก นอกจากนี้อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ควรรีบบวชให้ท่านขณะท่านยังมีชีวิต “ให้ปิดเทอมครั้งนี้ เป็นวันสำคัญที่พ่อแม่รอคอย”

ปิดเทอมนี้บวชให้พ่อแม่ชื่นใจ ณ ศูนย์บวชใกล้บ้านในทุกจังหวัดทั่วไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นชายแท้
  2. จบการศึกษาในระดับชั้น ป.2 – ม.1
  3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
  4. มีสุขภาพแข็งแรง
  5. ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

กำหนดโครงการ

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558
  • วันเข้าศูนย์บวชฯ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558
  • วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2228

หมายเหตุ: กำหนดการของแต่ละศูนย์อบรมอาจแตกต่างกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-540-6603, 083-540-6613, 081-581-6301 หรือที่ www.dmycenter.com

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้