กำหนดการวันมาฆบูชา 4 มีนาคม 2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการวันมาฆบูชา 4 มีนาคม 2558

กำหนดการวันมาฆบูชา

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558

ณ  สภาธรรมกายสากล / มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

 • พิธีบูชาข้าวพระ
 • พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33
 • พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 9
 • พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป

ภาคเช้า พิธีตักบาตร บริเวณลานธรรม ฝั่งทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์

 • 06.00 น. พระภิกษุ – สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
 • 06.40 น. เริ่มประกอบพิธีตักบาตร
 • 08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร

ภาคสาย พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 09.30 น. ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ
 • 11.00 น. ประกอบพิธีถวายอาคารบุญรักษา / ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • 11.15 น. เสร็จพิธี

ภาคบ่าย พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 / พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 9 ณ สภาธรรมกายสากล

 • 13.00 น. พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน และโล่เกียรติยศทางก้าวหน้า, โล่วัชรเกียรติยศ
 • 13.15 น. พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33  และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ
 • 14.45  น. เสร็จพิธี

ปฏิบัติธรรม / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม ณ สภาธรรมกายสากล

 • 15.00 น. ปฏิบัติธรรม
 • 15.40 น. รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
 • 16.00 น.  เสร็จพิธี

ภาคค่ำ พิธีเวียนประทักษิณ / จุดมาฆประทีป ณ มหาธรรมกายเจดีย์

 • 17.50 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนพร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี
 • 18.00 น. พิธีเวียนประทักษิณ
 • 18.45 น. พิธีจุดมาฆประทีป
 • 20.00 น. เสร็จพิธีภาคค่ำ

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้