ปฏิบัติธรรม เวิลด์พีช สมุย รุ่นที่ 2 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ปฏิบัติธรรม เวิลด์พีช สมุย รุ่นที่ 2

ปฏิบัติธรรม เวิลด์พีช สมุย รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สมุย ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมพิเศษสุดสัปดาห์ ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ (ปฏิบัติธรรม เวิลด์พีซ สมุย) บนเกาะสมุย อันเป็นดินแดนที่งดงามไปด้วยทิวต้นมะพร้าวและหาดทรายขาวละเอียด ประดับด้วยท้องฟ้าและทะเลอันงดงาม นับว่าเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การเข้าถึงธรรมแห่งหนึ่ง ในท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น โดยในครั้งนี้ ได้มีผู้นำบุญรวม 26 ท่าน (จากหาดใหญ่ และประเทศมาเลเซีย รวม 8 ท่าน ชาวสมุยและสุราษฏร์ธานี รวม 13 ท่าน และจากนครปฐม 5 ท่าน) ซึ่งแต่ละท่านต่างได้รับความสบายจากทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม จิตใจผ่อนคลายจากเรื่องภาระความกังวลทั้งหลาย สำรวมกายในศีล 8 และปล่อยใจนั่งสมาธิ วันละ 4 รอบ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและเย็น พร้อมทั้งฟังพระธรรมเทศนาพร้อมสื่อการเทศน์สอนจากพระอาจารย์ถวัลย์ศักดิ์, พระมหาบุญชู จากสหรัฐอเมริกา และพระมหาณัฐพงศ์ ซึ่งได้เน้นให้รักษาใจ ให้มีสติควบคู่กับความสบาย เป็นอารมณ์ รักษาความสดชื่นแจ่มใส เหมือนย้อนวัยและกาลเวลากลับไปสู่วัยเด็กครั้งหนึ่ง

ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถปล่อยใจหยุดนิ่ง เข้าถึงความสบายได้ง่าย และมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี พร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญที่เข้มแข็ง เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง และจากการเข้าโครงการครั้งนี้ยังประโยชน์ให้ความสำเร็จแก่ผู้เข้าร่วม ทั้งได้ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา  ครบบุญกิริยาทั้ง 3 ประการอย่างครบครัน

บทความอื่นๆในหมวดนี้