พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่าน ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์เสกสรร อตฺตทโม เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมได้เริ่มขึ้นโดย กัลยาณมิตรยูอิม – กัลยาณมิตรสามารถ จิราวัฒนพงษ์ ร่วมกับประธานรอง คือ กัลยาณมิตรอารีย์ คำสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนเดินเวียนประทักษิณรอบศาลา จำนวน 3 รอบ และอัญเชิญผ้ากฐินเคลื่อนสู่ศูนย์กลางพิธี พร้อมนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน จากนั้นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และปฏิบัติธรรม ก่อนที่ประธานกฐินจะได้กล่าวคำถวายผ้ากฐิน จตุปัจจัยไทยธรรมและบริวารกฐิน

โอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ถึงความเป็นมาและความสำคัญในการทอดกฐิน สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ 45 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และเป็นบุญสถานฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณร และรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่จะถึงนี้ นั่นคือ โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท