พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดวังกอง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดวังกอง

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดวังกอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีพระฉัตรมงคล ฉตฺตลาโภ เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับประธานในการทอดกฐินสามัคคีปีนี้ คือ กัลยาณมิตรพิรสิญจ์ พันธ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พิธีเริ่มต้นด้วย ประธานกฐินและคณะเจ้าภาพได้น้อมนำผ้ากฐิน เวียนประทักษิณรอบวิหาร 3 รอบ ก่อนที่จะเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย สาธุชนอาราธนาศีล ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและบริวารกฐิน ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ โอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ สาธุชนผู้มาร่วมงานต่างปลื้มปีติใจโดยถ้วนหน้ากัน

วัดวังกองตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านวังกอง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุญสถานที่สำคัญเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมงานบุญและงานอบรมต่างๆ เพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดวังกอง

บทความอื่นๆในหมวดนี้