พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานจันทปุระ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานจันทปุระ

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานจันทปุระ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ธุดงคสถานจันทปุระ จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมี พระครูวินัยธรวศิล จนฺทกนฺโต เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง โดยมี กัลยาณมิตรมงคล บุญล้อม และกัลยาณมิตรสุรีรัตน์ สุทธิประภา เป็นประธานกฐิน ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ธุดงคสถานจันทปุระ ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อบรมศีลธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่ผ่านมามีการจัดอบรมธรรมะในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบรรพชาสามเณร, โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, ค่ายคุณธรรมเยาวชน, ปฏิบัติธรรมสาธุชนทั่วไป เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง: ธุดงคสถานจันทปุระ

บทความอื่นๆในหมวดนี้