อบรมเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

อบรมเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์

อบรมเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ จัดอบรมเยาวสตรีผู้นำความดีสากล

เมื่อวันที่ 13 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เยาวชนจำนวน 104 ท่าน จากหลากหลายสถาบันในจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ฝึกวินัย เคารพ อดทน ผ่านการเรียนรู้วิธีทำความสะอาด, 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย, การสวดมนต์, การนั่งสมาธิ รวมถึงยังได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากการฟังธรรมะจากพระอาจารย์และพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งน้องๆทุกคนมีความตั้งใจและเบิกบานใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่ สำหรับการเข้าอบรมในครั้งนี้ ทุกคนได้พัฒนาทางด้านคุณธรรมความดีและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้