พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ณ วัดถ้ำเขาวง จังหวัดนครราชสีมา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ณ วัดถ้ำเขาวง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ณ วัดถ้ำเขาวง จังหวัดนครราชสีมา

“โยมแม่จุรี สุทธิผล” เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวัดถ้ำเขาวง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดถ้ำเขาวง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ โดยมีพระครูภาวนาวรานุสิฐ เป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในภาคเช้า พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตร จากนั้นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ โดยมีกัลยาณมิตรจุรี สุทธิผล เป็นประธานกฐิน ซึ่งในปีนี้ พระราชธรรมเวที เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา มีใจความตอนหนึ่งว่า “...พระครูภาวนาวรานุสิฐ เป็นบุคคลที่รักการปฏิบัติธรรมมาก ท่านได้ปฏิบัติธรรมกับพระเทพญาณมหามุนี มานานกว่า 10 ปี จึงเป็นที่รักใคร่ นอกจากนี้พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ถวายองค์พระประธานยิ่งมองยิ่งงามให้กับวัดถ้ำเขาวง และได้จองเป็นประธานกฐิน โดยให้โยมแม่จุรี สุทธิผล เป็นผู้แทน...”

สำหรับอาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ที่จัดสร้างในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่รองรับสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรม เป็นบุญสถานที่รองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดี ทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน เพื่อรองรับกิจกรรมงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดถ้ำเขาวง

บทความอื่นๆในหมวดนี้