ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท