ธุดงค์ธรรมชัย ได้รับการบันทึกสถิติโลกจาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย ได้รับการบันทึกสถิติโลกจาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

สืบเนื่องจากการจัดการเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร ระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา รวมเวลา 24 วัน โดยผ่านพื้นที่ทั้งหมด 6 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย คือ ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมกายได้ดำเนินการจดทะเบียนกิจกรรมดังกล่าวกับทาง กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทำสถิติที่มีชื่อว่า “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” โดยมี กัลฯศรีจักร เชาวน์วาณิชย์ ผู้บริหารบริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด เป็นตัวแทนของมูลนิธิธรรมกาย ในการติดต่อประสานงานกับทางกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เพื่อการจดทะเบียนดังกล่าว โดยมูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งมีความหนากว่า 300 หน้า, ไฟล์วีดีโอ, ไฟล์ภาพนิ่ง ของกิจกรรมการเดินธุดงค์ในแต่ละวัน และข้อมูลบันทึกระยะทางด้วยระบบมาตรฐานสากล จีพีเอส (GPS) พร้อมด้วยหลักฐานอื่นๆ ตามที่กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้กำหนดไว้ นำไปให้กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

 

 

ทางกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว มีผลการตัดสินว่า มูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย เป็นผู้ที่สามารถทำสถิติใหม่ ในประเภทสถิติที่มีชื่อว่า “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” (Longest journey walking on flower petals) ด้วยระยะทางรวม 427.8 กิโลเมตร หรือ 265.82 ไมล์ โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน 1,127 รูป ระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ ปี พ.ศ.2555 ในประเทศไทย  โดยทางกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้แจ้งผลการพิจารณามาถึงมูลนิธิธรรมกาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา (รวมระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเกือบ 3 เดือน) สาเหตุที่ระยะทาง ที่ได้รับการจดทะเบียน คือ 427.8 กิโลเมตร เนื่องจากว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลที่วัดโดยเครื่องวัดมาตราฐาน จีพีเอส (GPS) ซึ่งคิดรวมระยะทางทั้ง 21 วัน ที่พระเดินธุดงค์ได้เดินในระยะทางดังกล่าวจริง ส่วนสาเหตุที่ระยะทางที่ได้จากการวัดโดย จีพีเอส (GPS) แตกต่างจากที่ได้มีการประกาศไปแล้วทาง DMC ว่าระยะทางทั้งหมดของการเดินธุดงค์ธรรมชัย คือ 381 กิโลเมตรนั้น เพราะว่าเครื่องวัดระยะทาง จีพีเอส (GPS) ติดตั้งอยู่ที่รถนำขบวนพระธุดงค์ ซึ่งทำการวัดระยะทาง ตั้งแต่พระธุดงค์เริ่มออกเดินบนเส้นทางกลีบกุหลาบในแต่ละวัน จนถึงจุดสิ้นสุดของวัน ณ สถานที่จัดพิธีล้างเท้าพระธุดงค์ในตอนเย็น หรือตอนค่ำ

 

 

ส่วนข้อมูลที่แจ้งว่า ระยะทางการเดินธุดงค์ทั้งหมด คือ 381 กิโลเมตร คิดระยะทางที่พระธุดงค์เดินบนถนนเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น วันแรกของการเดินธุดงค์ ซึ่งพระธุดงค์ออกเดินตั้งแต่ประตูทางออก ด้านทิศเหนือของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ผ่านมาทางด้านทิศตะวันออก เลียบสระเศรษฐี ไปออกประตูวัดพระธรรมกายหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง เลี้ยวขวาเข้าถนนคลองหลวง เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยปทุมธานี การวัดระยะทางเริ่มนับที่บนถนนคลองหลวงเป็นต้นไป ในขณะที่เครื่องวัด จีพีเอส (GPS) เริ่มวัดระยะทาง ตั้งแต่ที่พระธุดงค์เดินอยู่ภายในพื้นที่วัดพระธรรมกาย ในทำนองเดียวกัน เมื่อพระธุดงค์เดินเข้าสู่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยปทุมธานี ไปยังสถานที่ล้างเท้า เครื่องวัดระยะทาง จีพีเอส (GPS) ก็ยังคงวัดระยะทางไปจนถึงจุดหมายสุดท้าย ส่วนการคิดระยะทางที่ 381 กิโลเมตร คิดระยะทางแค่ถึงปากทางเข้ามหาวิทยาลัยปทุมธานีเท่านั้น จากการวัดที่แตกต่างกันดังกล่าว ทำให้เกิดความต่างเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 46.8 กิโลเมตร (ถ้าเราเอา 427.8 ลบด้วย 381 ก็จะเท่ากับ 46.8 ซึ่งถ้าเอา ตัวเลข 46.8 หารด้วย 21 วันของการเดินธุดงค์ ก็จะได้ค่าเฉลี่ยความต่างของระยะทางในแต่ละวันเท่ากับ 2.23 กิโลเมตร ซึ่งนั่น คือ ระยะทางที่เดินเข้าและเดินออกของคณะพระธุดงค์ ในเขตพื้นที่พักค้างของแต่ละวันนั่นเอง)

 

 

คำแปลใบประกาศเกียรติคุณ จาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก คือ 427.8 กิโลเมตร หรือ 265.82 ไมล์ โดยพระภิกษุใน พระพุทธศาสนา จำนวน 1,127 รูป ในกิจกรรมการเดินธุดงค์ธรรมชัยในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2012 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม 2012

บทความที่เกี่ยวข้อง : ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร

บทความอื่นๆในหมวดนี้