วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

Wat Phra Dhammakaya Ibaraki   茨城別院

1055-226 Shimohirooka, Tsukuba-shi, Ibaraki-Ken, Japan 305-0042
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 茨城別院 〒305-0042 茨城県つくば市下広岡1055-226

Abbot : พระมหาธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน
Email : [email protected]
id line: pmaha_tham

+(81)-29-855-9757
Fax: +(81)-29-875-9422
www.dimcjp.org/ibaraki

 

 

วัดพระธรรมกายคานากาว่า

Wat Phra Dhammakaya Kanagawa   神奈川別院

3-39-9 Kokubukita, Ebina-Shi, Kanagawa-Ken, Japan 243-0406
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 神奈川別院 〒243-0406 神奈川県海老名市国分北 3-39-9

Abbot : พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต
Email : [email protected]
id line: kiaban

+(81)-46-205-6713
Fax: +(81)-46-205-6714
www.dimcjp.org/kanagawa

 

 

วัดพระธรรมกายนางาโน่

Wat Phra Dhammakaya Nagano   長野別院

733-3 Mihari, Tomi-shi, Nagano-ken , Japan 389-0501
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 長野別院 〒389-0501 長野県東御市新張 733-3

Abbot : พระครูสมุห์พรเทพ ญาณคุโณ
Email : [email protected]
id line: 09093530720

+(81)-268-64-7516,
+(81) 268-64-7720
Fax: +(81) 268-62-2505
www.dimcjp.org/nagano

 

 

วัดพระธรรมกายโอซาก้า

Wat Phra Dhammakaya Osaka   大阪別院

4-6-27, Omiya, Asahi-ku, Osaka, Japan 535-0002
宗教法人タイ国タンマガーイ寺院大阪別院 〒535-0002大阪府大阪市旭区大宮 4-6-27

Abbot : พระมหาศุภกิจ ณฏฺฐิโก
Email : [email protected]
id line: pmsupakit

+(81)-6-6956-1400
Fax: +(81)-6-6956-1401
www.dimcjp.org/osaka

 

 

วัดพระธรรมกายไซตะมะ

Wat Phra Dhammakaya Saitama

269-2 Nishimotojuku, Higashimatsuyama-shi,Saitama-Ken, 355-0062, Japan

Abbot : พระมหาสุทธิชัย สุทธิชโย
Email : [email protected]
id line: dimcjpsaitama

+ (81) 42-985-6044
Fax: + (81) 42-985-6044
www.dimcjp.org/saitama

 

 

วัดพระธรรมกายโตเกียว

Wat Phra Dhammakaya Tokyo   東京別院

3-78-5 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo, Japan 116-0002
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 116-0002 東京都荒川区荒川 3-78-5

Abbot : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)
Email : [email protected]
id line: phrasunate

+ (81) 3-5604-3021
Fax: + (81) 3-5604-3022
www.dimcjp.org/tokyo

 

 

วัดพระธรรมกายโทชิงิ

Wat Phra Dhammakaya Tochigi   栃木別院

1068 Oya-Machi, Utsunomiya-Shi, Tochigi-ken, Japan 321-0345
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 栃木別院 〒321-0345 栃木県宇都宮市大谷町 1068

Abbot : พระสมเพชร วชิรธมฺโม
Email : [email protected]
id line: samurai_snow
id line: tu.morn

+(81)-2-8652-8701 to 2
Fax: +(81)-2-8652-8703
www.dimcjp.org/tochigi

 

 

วัดพระธรรมกายยามานาชิ

Wat Phra Dhammakaya Yamanashi

2067-2 Shimoubaishi, Nirasaki-shi,Yamanashi-Ken, 407-0006, Japan

Abbot : พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ
Email : [email protected]
id line: psukit

+ (81) 551-21-2377
Fax: + (81) 551-21-2378
www.dimcjp.org/yamanashi

 

 

วัดพระธรรมกายไอจิ

Wat Phra Dhammakaya Aichi

117 Kanamori, Murakuno-cho, Konan-shi, Aichi-ken 483-8312 Japan

Abbot : พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล
Email : [email protected], [email protected]
id line: p.torpong072

+ (81) 58-796-8240
Fax: + (81) 58-796-8241
www.dimcjp.org/nagoya

 

 

วัดพระธรรมกายกุมมะ

Wat Phra Dhammakaya Gunma   群馬別院

3154 Kaminoda, Yoshioka-Machi, KitaGunma-Gun,Gunma-Ken, Japan 370-3606
宗教法人タイ国タンマガーイ寺院群馬別院 〒370-3606 群馬県北群馬郡吉岡町上野田3154

Abbot : พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ
Email : [email protected]
id line: katapunyo

+ (81)-279-26-3607
Fax: + (81)-279-26-3608
www.dimcjp.org/gunma

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น

Thai Bukkyo Meisou Center

Wat Phra Dhammakaya Tokyo 4F, 3-78-5 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116-0002, Japan

Abbot : พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ
Email : [email protected]
id line: phrasunate

+ (81) 3-5604-5727
Fax: + (81) 3-5604-5727
thaimeisou.jp
www.facebook.com/thaimeisou

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ

Dhammakaya International Meditation Center Tochigi

1021-1Sorihata, Nasu-Karasuyama, Tochigi, 321-0523, Japan

Abbot : พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ
Email : [email protected]

+ (81) 287-82-7776
Fax:
https://www.facebook.com/meisoumori

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.