มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยโควิด19 รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยโควิด19 รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยโควิด19 รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ครึ่งปีแรก พ.ศ.2564 ถวายสังฆทาน 55,000 กว่ารูป - บริจาคช่วยผู้ประสบโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่นั้น วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุญออนไลน์ผ่าน ZOOM อาทิ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ พิธีบูชาข้าวออนไลน์ ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ อาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทั้งจัดถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 55,995 รูป ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน พ.ศ.2564 และ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รวมเป็นเงิน  16,548,600 บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ช่วงแรกของการระบาดในประเทศไทย วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ อาหารปรุงสุกใหม่พร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยโควิด-19 หน่วยงานราชการท้องถิ่น คณะสงฆ์ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง รวมกว่า 200,000 รายการ มูลค่า 13,814,750 บาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้