มอบชุดส่งแรงใจ 5,000 ชุด สู้ภัยโควิด-19 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มอบชุดส่งแรงใจ 5,000 ชุด สู้ภัยโควิด-19

มอบชุดส่งแรงใจ 5,000 ชุด สู้ภัยโควิด-19

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบชุดปันสุข ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 ถึงบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 ชุด ถวายพระกุศลเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ผ่านช่องทางออสไลน์ ด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ระบบ Zoom เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีผ่านทางออนไลน์ และหลังจากประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว ได้ทำพิธีมอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 5,000 ชุด ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี รวมถึงมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง และมอบวัตถุดิบประกอบอาหาร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอ 7 อำเภอ และผู้แทนคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีฯ

งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อสนองตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ และมีความตั้งใจร่วมกันในการให้กำลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละสรรพกำลัง เพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน

สำหรับชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ภายในถุงปันสุข บรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม เครื่องดื่มชนิดผง และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย, คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัด, บริษัท เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรด จำกัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี ร่วมสมทบส่งความห่วงใยไปยังแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

บทความอื่นๆในหมวดนี้