พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกันพัฒนาวัดรางกำหยาด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกันพัฒนาวัดรางกำหยาด

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ร่วมกันพัฒนาวัดรางกำหยาด

กิจกรรมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ณ วัดรางกำหยาด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 พุทธบุตรธรรมยาตราฯ จำนวน 230 รูป ได้ออกเดินบิณฑบาตตามหมู่บ้านต่างๆ โดยแบ่งสายบิณฑบาตออกเป็น 5 สาย เพื่อโปรดญาติโยม เมื่อชาวบ้านได้เห็นพระภิกษุจำนวนมากขนาดนี้ ต่างก็ดีใจและจัดเตรียมอาหารหวานคาวมาใส่บาตรด้วยความปลื้มปีติ เพราะไม่บ่อยนักที่จะมีโอกาสได้ตักบาตรพระภิกษุจำนวนมากเช่นนี้

ในช่วงบ่าย พุทธบุตรธรรมยาตราฯ กว่า 230 รูป พร้อมด้วยอาสาสมัคร และเด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนวัดรางกำหยาด, โรงเรียนบางเลนวิทยา กว่า 220 คน ได้ร่วมกันพัฒนาวัดรางกำหยาด โดยทำความสะอาดรอบบริเวณวัดและอุโบสถ รวมไปถึงพระพุทธรูปและเสนานะ อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน มาฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาวัดในครั้งนี้ด้วย

หลังจากพัฒนาวัดเสร็จแล้ว เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวินัยธรทวีป ปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดรางกำหยาด มาเป็นประธานสงฆ์ และจ่าสิบเอกสุรัตน์ รัตนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทุกท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้