วัดพระธรรมกายพร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่ชาวคลองสาม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายพร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่ชาวคลองสาม

พระจิรพัทธ์ กิตติภัทโท ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย แจ้งว่า พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขณะนี้ในหลายๆหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขัง ทำให้ต้องใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบาก ซึ่งวัดพระธรรมกายพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่ชาวคลองสาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังโดยทางองค์การบริการส่วนตำบลคลองสามได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์มายังวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ให้จัดส่งเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งที่หมู่ 1 เพื่อเร่งสูบน้ำลงคลองรังสิต ซึ่งการสูบน้ำออกจากคลองสามในครั้งนี้ ชาวบ้านฝั่งคลองรังสิตจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากระดับน้ำในคลองรังสิตมีระดับต่ำกว่าคลองสามประมาณ 20 เซนติเมตร และสามารถรองรับน้ำได้ ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, องค์การบริการส่วนตำบลคลองสาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวคลองสาม จะเปิดเดินเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงจากวัดพระธรรมกาย จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำของชาวบ้าน จำนวน 30 เครื่อง พร้อมกัน ณ หมู่ 1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ, เอกชน รวมถึงชุมชนต่างๆที่ต้องการเครื่องสูบน้ำ สามารถแจ้งความจำนงและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย ซึ่งเครื่องสูบน้ำมีจำนวนจำกัด และจัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดสรรให้ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1170-2

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้