วัดพระธรรมกาย บริจาคถุงทรายเพิ่ม 100,000 ถุง แก่หน่วยงานต่างๆที่ต้องการเสริมพนังกั้นน้ำ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย บริจาคถุงทรายเพิ่ม 100,000 ถุง แก่หน่วยงานต่างๆที่ต้องการเสริมพนังกั้นน้ำ

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้บริจาคถุงทรายไปแล้วกว่า 50,000 ถุง ให้แก่วัด, สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปป้องกันน้ำท่วมหรือฟื้นฟูสถานที่ ซึ่งในขณะนี้หลายๆจังหวัดยังประสบกับปัญหาน้ำท่วม และต้องการถุงทรายไปทำพนังกั้นน้ำอีกเป็นจำนวนมาก วัดพระธรรมกายจึงได้บริจาคถุงทรายเพิ่มอีก 100,000 ถุง โดยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ, เอกชน รวมถึงชุมชนต่างๆที่ต้องการเสริมพนังกั้นน้ำ สามารถแจ้งความจำนงและลงทะเบียน เพื่อรับถุงทรายได้ที่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1170-2, 02-831-1000

วัดพระธรรมกาย บริจาคถุงทรายเพิ่ม 100,000 ถุง แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเสริมพนังกั้นน้ำ

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้