วัดพระธรรมกายจัดโครงการ “วัดช่วยวัด” :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายจัดโครงการ “วัดช่วยวัด”

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการ “วัดช่วยวัด” เพื่อถวายความช่วยเหลือไปยังวัดต่างๆ และช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, และบางส่วนของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับวัดที่พระภิกษุ-สามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ หรือบางวัดที่เป็นศูนย์พักพิงสำหรับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย โดยสิ่งของที่นำไปถวายประกอบด้วย เรือ 5 ลำ อาหารปรุงสุกพร้อมฉัน 20,000 กล่อง น้ำดื่ม 50,000 ถุง ถุงยังชีพ 2,000 ถุง (ภายในบรรจุ ปลากระป๋อง, ไข่ไก่, น้ำปลา, กุนเชียง, ปลาแห้ง, เกลือ, น้ำตาล, พริกแห้ง, นม, กาแฟ, โกโก้) ข้าวสาร 12 กระสอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จ 3,000 ซอง นมถั่วเหลืองชนิดชง 3,000 ซอง มะพร้าวน้ำหอม 2,000 ลูก ผักและผลไม้ 40 กระสอบ ยารักษาโรค 300 ชุด อีเอ็ม (EM) บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ รวมเฉพาะถวายวัดกว่า 100,000 รายการ โดยตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม จนถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้ถวายความช่วยเหลือไปแล้ว 52 วัด ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง) 8 วัด ได้แก่ วัดเวฬุวนาราม, วัดพรหมรังษี, วัดดอนเมือง, วัดสีกัน, วัดหลักสี่, วัดคลองบ้านใหม่, วัดสายอำพันธ์เอมสาร, วัดเทพนิมิตต์

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 วัด ได้แก่ วัดพะยอม และ วัดทองจันทร์

- จังหวัดนนทบุรี 11 วัด ได้แก่ วัดไทรมาเหนือ, วัดไทรมาใต้, วัดเพลง, วัดบางนา, วัดแดงธรรมชาติ, วัดแคนอก, วัดตำหนักใต้, วัดท้ายเมือง, วัดกลาง, วัดน้อย และ วัดแจ้ง

- จังหวัดปทุมธานี 31 วัด ได้แก่ วัดจันทร์กระพ้อ, วัดเขียนเขต, วัดมูลจินดาราม, วัดคุณหญิงส้มจีน, วัดบางขันธ์, วัดพืชนิมิต, วัดเกิดการอุดม, วัดกล้าชอุ่ม, วัดกลางคลองสาม, วัดกลางคลองสี่, วัดบางกระดี, วัดชินวราราม, วัดเกริน, วัดทวีการอนันต์, วัดโพธิ์นิ่ม, วัดธรรมนาวา, วัดมงคลพุการาม, วัดตะวันเรือง, วัดเพิ่มธาร, วัดหัตถสารเกษตร, วัดแสวงสามัคคีธรรม, วัดพุทธชินวงศ์, วัดศิริจันทาราม, วัดสว่างภพ, วัดมณฑลประสิทธิ์, วัดราษฎร์ศรัทธาราม, วัดธัญญผล, วัดไก่เตี้ย, วัดอัมพุวราราม, วัดไผ่ล้อม และ วัดสวนมะม่วง

ทั้งนี้ ความช่วยเหลือจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้พระภิกษุ-สามเณรสามารถปฏิบัติศาสนกิจในภาวะน้ำท่วมนี้ไปได้ และขอประกาศแจ้งถึงวัดต่างๆที่อยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อมาได้ที่ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดสรรความช่วยเหลือต่อไป

วัดพระธรรมกายจัดโครงการ “วัดช่วยวัด” กว่า 50 วัด ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้