มูลนิธิธรรมกาย บริจาคถุงทราย และบริการน้ำดื่ม-น้ำใช้ฟรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกาย บริจาคถุงทราย และบริการน้ำดื่ม-น้ำใช้ฟรี

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย โดยดำริของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน จากการที่ตัวแทนของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งในส่วนถุงยังชีพ และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จึงได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้

1. เปิดจุดให้บริการน้ำดื่ม-น้ำใช้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยได้ติดตั้งแท็งก์น้ำขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 4 แท็งก์ บรรจุน้ำดื่มและน้ำใช้สำหรับหุงต้มประกอบอาหาร ไว้บริการประชาชนฟรี 2 จุด คือ - จุดติดต่อสอบถาม บริเวณประตูทางเข้ามูลนิธิธรรมกาย (ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอคลองหลวง) - จุดประตูหน้าวัด ฝั่งถนนเลียบคลองสาม โดยให้ประชาชนนำภาชนะมาบรรจุน้ำเอง เนื่องจากทางวัดไม่สามารถผลิตน้ำบรรจุถุงและน้ำบรรจุขวดได้ทัน โดยในแต่ละวันจะให้บริการระหว่างเวลา 05.00 น. - 24.00 น. 

2. วิ่งรถบริการน้ำดื่ม-น้ำใช้ โดยจัดเตรียมรถกระบะ จำนวน 20 คัน บรรทุกแท็งก์น้ำขนาด 1,250 ลิตร บรรจุน้ำดื่มและน้ำใช้หุงต้มประกอบอาหาร ให้บริการแก่ประชาชนฟรี ในเขตตำบลคลอง 1 ถึง คลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยขณะนี้จัดเตรียมรถกระบะบรรทุกน้ำและวิ่งให้บริการได้แล้ว 4 คัน คาดว่าจะนำแท็งก์น้ำติดตั้งบนรถกระบะเพื่อให้บริการน้ำกับประชาชนได้ครบ 20 คันในเร็ววันนี้ 

3. บริจาคถุงทราย จำนวน 50,000 ถุง ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ วัด, สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ และชุมชน (โดยมีหัวหน้าชุมชนมาติดต่อ) เพื่อนำไปป้องกันน้ำท่วมหรือฟื้นฟูสถานที่ ทั้งนี้มีจำนวนจำกัด และจัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ของวัดธรรมกาย หรือ มูลนิธิธรรมกาย จะเป็นผู้จัดสรรให้ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1170 ถึง 2 และ 02-831-1000

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้