วัดพระธรรมกายช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.คลองหลวง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.คลองหลวง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดย พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ส่งถุงยังชีพจำนวนกว่า 200 ชุด และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไปถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมใน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดแสวงสามัคคีธรรม, วัดหัตสารเกษตร และ วัดศิริจันทราราม โดยคณะสงฆ์ต่างกล่าวขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ได้มาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

 

 

พระสมุห์ชาตรี อินฺทธมฺโม เจ้าอาวาสวัดแสวงสามัคคีธรรม กล่าวว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนสอนให้พวกเรารู้ว่า เราอย่าประมาทในการดำเนินชีวิต อย่าประมาทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉะนั้นจึงขอขอบคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์ของวัด ที่นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาถวายถวายให้กับทางวัดแสวงสามัคคีธรรม ขอให้ญาติโยมทุกๆท่านจงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจงจำไว้ว่านี่เป็นบทเรียนแห่งความประมาทของมนุษย์เรา"

 

 

พระปลัดทองอยู่ ภทฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหัตถสารเกษตร กล่าวว่า “ขอบคุณขอบใจกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกาย ได้เมตตาธรรมนำอาหารแห้งมาถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดแห่งนี้ โดยอาตมาจะรับอาหารเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นการสงเคราะห์แด่พระภิกษุสงฆ์ลูกวัดและประชาชนต่อไป”

 

 

พระครูปลัดณัฐพล อคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดศิริจันทาราม กล่าวว่า “ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ที่วัดพระธรรมกายนำมามอบให้ในครั้งนี้ สามารถบรรเทาทุกข์ไปได้อีกหลายวัน ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ให้ความอนุเคราะห์ต่อคณะสงฆ์วัดศิริจันทาราม ครั้งนี้ด้วย” ท่านใดต้องการบริจาคอาหารและปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย สามารถติดติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 หรือโอนเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิปัญญาบารมี” ธนาคารธนชาต สาขาคลองหลวง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 238-2-2130-7-0

วัดพระธรรมกายส่งความช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้